BẠN GẶP SỰ CỐ VỀ THIẾT BỊ?

Hãy gọi 1️⃣8️⃣0️⃣0️⃣ 2️⃣3️⃣ 4️⃣5️⃣ 2️⃣5️⃣ để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật.

Hãy gọi 0️⃣9️⃣3️⃣8️⃣ 2️⃣2️⃣ 5️⃣9️⃣ 0️⃣3️⃣để được hỗ trợ về các ứng dụng lâm sàng.

Tải về Hướng dẫn khắc phục sự cố trên máy giúp thở CARESCAPE R860 để biết cách xử lý các vấn đề thường gặp.

 

ĐỂ CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC VỀ MÁY GIÚP THỞ

Tham khảo chuyên trang về máy giúp thở để được hỗ trợ thêm các thông tin chi tiết.

Tham khảo chuyên mục video hướng dẫn để sử dụng máy giúp thở đúng cách.

Truy cập thư viện để tìm kiếm các tài liệu cần thiết.

Tham khảo thêm chuyên mục Chương trình COVID-19 để cập nhật thêm kiến thức chăm sóc và điều trị bệnh nhân.

ĐỂ CẬP NHẬT THÊM KIẾN THỨC VỀ MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN

Tham khảo chuyên trang về monitor theo dõi bệnh nhân để được hỗ trợ thêm các thông tin chi tiết.

Tham khảo chuyên mục video hướng dẫn để sử dụng monitor theo dõi bệnh nhân đúng cách.

Truy cập thư viện để tìm kiếm các tài liệu cần thiết.

Tham khảo thêm chuyên mục Chương trình COVID-19 để cập nhật thêm kiến thức chăm sóc và điều trị bệnh nhân.