#1 – Tổng quan về tình hình bệnh SARS-CoV-2/COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam

Trình bày bởi PGS. TS. BS. Lê Minh Khôi

#2 – Các xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2/COVID-19 

Trình bày bởi PGS TS BS. Lê Tiến Dũng

#3 – Các biện pháp phòng chống lây nhiễm trong cộng đồng và tại khu vực sàng lọc

Trình bày bởi TS BS. Huỳnh Minh Tuấn

#4 – Tiếp cận chẩn đoán người bệnh nhiễm SARS-CoV-2    

Trình bày bởi PGS TS BS. Lê Tiến Dũng

#5 – Tiếp cận người bệnh nghi ngờ mắc COVID-19 có suy hô hấp. Vận chuyển người bệnh an toàn 

Trình bày bởi BS CKII. Nguyễn Viết Hậu

#6 – Xử trí đường thở và đặt nội khí quản ở người bệnh COVID-19

Trình bày bởi TS BS. Phan Tôn Ngọc Vũ

#7 – Điều trị người bệnh COVID-19: Các thuốc và các điều trị bổ trợ 

Trình bày bởi PGS TS BS. Lê Tiến Dũng

#8 – Chiến lược điều trị người bệnh COVID-19 có suy hô hấp nặng 

Trình bày bởi ThS BS. Bùi Thị Hạnh Duyên

#9 – Các vấn đề tim mạch ở người bệnh COVID-19

Trình bày bởi PGS TS BS. Lê Minh Khôi, ThS BS. Lương Cao Sơn

#10 – Chăm sóc người bệnh COVID-19 nặng

Trình bày bởi CNĐD. Võ Thị Mai Ca


#11 – Chăm sóc người bệnh thở máy và ECMO

Trình bày bởi ThS BS. Phan Vũ Anh Minh, CNĐD. Nguyễn Thị Kim Quyên