CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Luôn trong tư thế sẵn sàng để ứng phó với những biến động từ đại dịch COVID-19


PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID

SỬ DỤNG MÁY GIÚP THỞ NHANH CHÓNG – HIỆU QUẢ NHẤT

  1. Hướng dẫn thiết lập và cài đặt cơ bản.
  2. Ứng dụng các tính năng nâng cao để cá nhân hóa điều trị – thông khí bảo vệ phổi.
  3. Kiểm soát nhiễm khuẩn.
  4. Khuyến cáo và các tài liệu hỗ trợ khác.

THIẾT LẬP VÀ CÀI ĐẶT CƠ BẢN MÁY GIÚP THỞ CARESCAPE R860

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#1 – Lắp đặt và khởi động thiết bị

Trong video này, các bạn sẽ biết được các bước:

– Lắp đặt phụ kiện máy thở
– Khởi động máy thở

Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#2 – Cài đặt bệnh nhân

Trong video này, các bạn sẽ biết được cách cài đặt bệnh nhân trên máy thở Carescape R860

– Chọn đối tượng bệnh nhân
– Nhập các thông tin bệnh nhân: ID, chiều cao, cân nặng, …
– Chọn giao diện thông khí xâm nhập

Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#3 – Thao tác kiểm tra và hiệu chuẩn mạch thở – Check out

Trong video này, bạn sẽ biết được:

– Các thao tác kiểm tra hệ thống
– Các thao tác lựa chọn và hiệu chuẩn mạch thở của máy thở R860

Để bịt đầu dây, sử dụng cổng bịt dây trên máy thở hoặc nắp bịt màu đỏ đi theo các bộ dây sử dụng một lần.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#4 – Thao tác cài đặt thông khí ban đầu

Trong video này, bạn sẽ biết được cách:

–    Cài đặt thông số ban đầu
–    Chế độ backup mode
–    Khởi động thông khí
–    Thay đổi thông số.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#5 – Quản lý báo động

Trong video này, bạn sẽ biết được cách quản lý báo động trên máy thở Carescape R860:

– Các phương tiện cảnh báo
– Cách cài đặt các giới hạn cảnh báo
– Sự dụng tính năng Auto limits

Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#6 – Các thủ thuật trên máy

Trong video này, các bạn sẽ biết được cách thực hiện các thủ thuật trên máy thở Carescape R860:

– Thủ thuật Suction
– Tiến hành phun khí dung Aerogen
– Sử dụng tính năng bù khí dung
– Tăng nồng độ Oxy

Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#7 – Tình trạng bệnh nhân và điều hướng diễn tiến

Trong video này, các bạn sẽ biết được:


– Chọn màn hình theo dõi bệnh nhân
– Theo dõi xu hướng – diễn tiến của bệnh nhân


Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#8 – Dừng thông khí và tắt máy

Trong video này, các bạn sẽ biết được cách:

– Thao tác ngừng thông khí
– Tắt máy.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.

CÁ NHÂN HÓA ĐIỀU TRỊ – THÔNG KHÍ BẢO VỆ PHỔI

Thử nghiệm thở tự nhiên (SBT) trong cai thở máy cho bệnh nhân ICU

Trong video này, bạn sẽ biết được:

– Tính năng hỗ trợ Thử nghiệm thở tự nhiên (SBT) trên máy thở Carescape R860
– Cách thức thiết lập và sử dụng chế độ SBT

Để thực hiện việc cai thở máy cho bệnh nhân trên CARESCAPE R860: Tải xuống hướng dẫn nhanh về chế độ SBT và các công cụ hỗ trợ cai thở máy.

Cập nhật thêm thông tin bằng cách tải hướng dẫn cai thở máy của Hội Lồng Ngực Hoa Kỳ (ATS) tại đây.

Tìm hiểu những vấn đề cơ bản về cách tiến hành thử nghiệm thở tự nhiên trên CARESCAPE R860. Tải bài giảng “Sử dụng chế độ SBT để cai thở máy”
Đánh giá dinh dưỡng qua tính năng Metabolics

Hướng dẫn sử dụng Công cụ đánh giá dinh dưỡng trên Máy thở CARESCAPE R860

Tìm hiểu về đánh giá tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân qua Series Các vấn đề về chuyển hóa đối với bệnh nhân nặng.

Bài chia sẻ của Giáo sư Pierre Singer về Dinh dưỡng cho bệnh nhân ICU – Đo năng lượng gián tiếp.

Tài liệu về Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng trong điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bộ y tế.

Tài liệu về Hướng dẫn dinh dưỡng trong điều trị bệnh nhân nặng của Hội Hồi Sức Cấp cứu Chống độc Việt Nam.

Thông khí bảo vệ phổi – Cài đặt PEEP tối ưu dựa trên dung tích cặn chức năng (FRC)

Trong video này, bạn sẽ biết được:

– Tính năng cài đặt Vt phù hợp dựa trên dung tích cặn chức năng (FRC).

– Cách thức dò tìm PEEP tối ưu trên máy thở Carescape R860

Hướng dẫn sử dụng tính năng thông khí bảo vệ phổi trên Máy thở CARESCAPE R860

Thông khí bảo vệ phổi – Mô phỏng độ giãn nở phổi với phần mềm SpiroDynamics

Trong video này, bạn sẽ biết được:

– Tính năng mô phỏng vòng lặp P-V bán tĩnh trên máy thở Carescape R860.
– Cách thức thiết lập và sử dụng phần mềm  SpiroDymanics.

Hướng dẫn sử dụng tính năng SpiroDynamics trên Máy thở CARESCAPE R860

Thông khí bảo vệ phổi – Trao đổi khí và thông khí khoảng chết

Trong video này, bạn sẽ biết được:

– Nhắc lại các kiến thức về vấn đề trao đổi khí và thông khí khoảng chết.

– Cách thức tính năng Vent Calculations trên máy thở Carescape R860

KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRÊN MÁY GIÚP THỞ CARESCAPE R860

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#1 Thao tác vệ sinh và khử khuẩn

Trong video này, bạn sẽ biết được:

– Cách tháo lắp van thở ra và cảm biến lưu lượng.
– Thao tác vệ sinh và khử khuẩn phụ kiện

 Tải hướng dẫn sử dụng phụ kiện GE Healthcare để hỗ trợ cho việc ngăn ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#2 Lựa chọn phương pháp khử khuẩn phụ kiện

Trong video này, bạn sẽ biết được:

– Các phương thứ khử khuẩn van thở ra và cảm biến lưu lượng
– Thao tác vệ sinh và khử khuẩn van thở ra

 Tải hướng dẫn sử dụng phụ kiện GE Healthcare để hỗ trợ cho việc ngăn ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#3 Vệ sinh và khử khuẩn bề mặt thiết bị

Trong video này, bạn sẽ biết được:

– Lựa chọn các dung dịch vệ sinh bề mặt
– Thao tác vệ sinh và khử khuẩn bề mặt thiết bị

Tải hướng dẫn sử dụng phụ kiện GE Healthcare để hỗ trợ cho việc ngăn ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn

Máy giúp thở CARESCAPE R860
#4 Vệ sinh các bộ lọc trên máy

Trong video này, bạn sẽ biết được:

– Cách tháo lắp các bộ lọc trên máy
– Thao tác vệ sinh các bộ lọc

Tải hướng dẫn sử dụng phụ kiện GE Healthcare để hỗ trợ cho việc ngăn ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn


Cân nhắc sự khác biệt giữa máy giúp thở và máy gây mê kèm thở để có thể tận dụng trong trường hợp cần thiết

COVID-19: Thông tin vô cùng quan trọng để các bác sĩ cân nhắc về việc sử dụng máy gây mê giúp thở thay thế cho máy thở chuyên dụng cho ICU

Điều này phù hợp với hướng dẫn của FDA Hoa Kỳ được công bố vào tháng 03 năm 2020, cụ thể FDA không phản đối việc sử dụng máy gây mê cho việc hỗ trợ thông khí bệnh nhân.

QUAN TRỌNG: Tài liệu này bao gồm các thông tin chưa chính thức. Thông tin này chỉ được xem xét trong đại dịch COVID-19. Cơ quan quản lý (FDA Hoa Kì, Bộ Y tế Canada, TGA, các cơ quan có thẩm quyền của EU) đã không xác nhận hay phê duyệt việc sử dụng các thiết bị gây mê thay thế cho máy thở dùng trong ICU là an toàn và hiệu quả. Việc dùng máy mê thay thế máy thở ICU chưa được xác minh. Việc sử dụng các máy mê sẽ tùy thuộc vào tình hình và trách nhiệm thuộc sẽ về bác sĩ hoặc cơ quan quản lý thiết bị.

Thông tin chính thức của GE Healthcare về việc sử dụng các thiết bị gây mê thay thế cho các máy giúp thở.

Tham khảo thêm Hướng dẫn của APSF/ASA về vấn đề sử dụng máy gây mê thay thế cho máy giúp thở.

Tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa máy gây mê và máy giúp thở chuyên dùng cho ICU qua video này.

Tham khảo thêm Hướng dẫn của hội Gây mê hồi sức Việt Nam (VSA) về những khuyến cáo cho các bác sĩ gây mê hồi sức.

Tham khảo thêm Quy trình xử trí bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 tại phòng mổ của hội Gây mê hồi sức Việt Nam (VSA)

TÌM HIỂU THÊM