CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Luôn trong tư thế sẵn sàng để ứng phó với những biến động từ đại dịch COVID-19


KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Bảo vệ bản thân và bệnh nhân của bạn khỏi sự lây nhiễm từ các tác nhân gây bệnh bằng cách áp dụng đúng các quy trình và thực hành lâm sàng. Bổ sung thêm các kinh nghiệm tốt nhất trong việc kiểm soát lây nhiễm chéo qua việc tham khảo các tài liệu bên dưới.

Danh mục phương tiện phòng hộ cá nhân thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19

Phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus Corona trong bệnh viện

Khuyến cáo WHO về làm sạch và khử khuẩn môi trường bề mặt trong phòng chống COVID-19

Khuyến cáo sử dụng sản phẩm

Khuyến cáo lâm sàng về việc sử dụng các dung dịch vệ sinh khử khuẩn

Tìm hiểu thêm các khuyến cáo về quy trình xử lý nhiễm khuẩn các thiết bị và phụ kiện của GE Healthcare tại 
cleaning.gehealthcare.com

Hướng dẫn vệ sinh các thiết bị Gây mê – Hô hấp của GE Healthcare

Vệ sinh khử khuẩn monitor theo dõi bệnh nhân

Cảm biến lưu lượng sử dụng một bệnh nhân từ GE Healthcare

VẬT TƯ VÀ PHỤ KIỆN MÁY THỞ

Để đảm bảo cho việc hỗ trợ hô hấp tốt nhất cho bệnh nhân bằng cách sử dụng các phụ kiện chính hãng. Tham khảo những tài liệu dưới đây để nắm được những cấu hình tùy chọn của GE Healthcare.

Hướng dẫn sử dụng phụ kiện máy thở CARESCAPE R860.

Tham khảo tài liệu Sử dụng bẫy nước cho các bộ phân tích (module) khí tương thích với máy thở CARESCAPE R860.
 
Tìm tất cả các vật tư và phụ kiện máy thở tại GE Healthcare Service Shop.