UPCOMING: HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỀ CẢI THIỆN CHĂM SÓC BỆNH NHÂN

📌Ngày 05/10/2020: 17h – 18h (giờ Việt Nam)

📌 Chủ đề: Áp dụng chuẩn hóa chuỗi phản ứng đối với tình trạng chuyển biến xấu của bệnh nhân bằng cách sử dụng thang điểm cảnh báo sớm (NEWS)

Trình bày bởi Bs Matthew Inada Kim – chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc áp dụng thang điểm cảnh báo sớm và chuẩn hóa chuỗi phản ứng trước tình trạng chuyển biến xấu.

Đăng ký tại đây

WEBINAR: The importance of End-tidal Oxygen Concentration monitoring during Rapid Sequence Intubation

Trình bày bởi Giáo  Robert Bilkovski – chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu lâm sàng và phát triển sản phẩm

Tìm hiểu tầm quan trọng của việc theo dõi nồng độ oxy cuối kỳ thở ra trong quá trình đặt nội khí quản nhanh (RSI).

Tải bài giảng của Giáo sư Robert Bilkovski

WEBINAR: COVID-19 Global Disease Dynamics and Hands-on Treatment Best Practices

Trình bày bởi Giáo Luciano Gattinoni

Tìm hiểu sự khác biệt giữa bệnh nhân ARDS và COVID-19 cùng những khuyến cáo và những tiêu chuẩn đánh giá cho việc thông khí cơ học. Bao gồm cả phần hỏi đáp trực tuyến.

Tải bài giảng của BS.Gattinoni

WEBINAR: Ventilation of COVID-19 Patients

Trình bày bởi BS. Rodrigo Cornjeo Noberto Tiribelli

Những chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia về các kiến thức và kinh nghiệm trong việc chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ Latinh.

GHI CHÚ: Webinar sử dụng tiếng Tây Ban Nha với phụ đề Tiếng Anh

Tải bài giảng