CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ

Luôn trong tư thế sẵn sàng để ứng phó với những biến động từ đại dịch COVID-19


PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID

BẢNG ĐIỂM CẢNH BÁO SỚM EWS

SỬ DỤNG NHANH MÁY OXY DÒNG CAO

  1. Hướng dẫn thiết lập và cài đặt cơ bản.
  2. Hướng dẫn sử dụng nhanh.
  3. Tìm hiểu thêm.

HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP VÀ CÀI ĐẶT CƠ BẢN
MÁY OXY DÒNG CAO HUMIDOFLO

Máy tạo oxy dòng cao Humidoflo
#1 – Giới thiệu phụ kiện
Máy tạo oxy dòng cao Humidoflo
#2 – Kết nối nguồn
Máy tạo oxy dòng cao Humidoflo
#3 – Kết nối các phụ kiện
Máy tạo oxy dòng cao Humidoflo
#4 – Kết nối gọng thở mũi cannula
Máy tạo oxy dòng cao Humidoflo
#5 – Cài đặt thiết bị
Máy tạo oxy dòng cao Humidoflo
#6 – Khí dung

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH
MÁY OXY DÒNG CAO HUMIDOFLO

TÌM HIỂU THÊM

Tải Hướng dẫn thiết lập và cài đặt cơ bản Máy Oxy dòng cao Humidoflo tại đây.
Hướng dẫn quản lý bệnh nhân COVID-19 trong quá trình điều trị trước khi nhập ICU tại bệnh viện.